Definicja izotopy promieniotwórcze. Co oznacza różnych masach atomowych, których jądra ulegają.
izotopy promieniotwórcze co to jest

Czy przydatne?

Definicja Izotopy Promieniotwórcze

Co to jest IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE: izotopy promieniotwórcze
atomy tego samego pierwiastka o różnych masach atomowych, których jądra ulegają samorzutnym przemianom z wydzieleniem cząsteczek i i promieniowania wysokoenergetycznego. Każdy izotop promieniotwórczy rozpada się z ustaloną szybkością, zwaną okresem połowicznego rozpadu, na przykład dla strontu - 90 (90Sr) moment połowicznego rozpadu wynosi 28 lat, z kolei dla izotopu strontu - 89 (89Sr) wynosi tylko 51 dni. Działanie izotopów jest szkodliwe dla organizmów żywych, bo wpływają one na zmiany warunków fizykochemicznych środowiska i zakłócają przebieg mechanizmów biologicznych. Sporo izotopów promieniotwórczych łatwo wchodzi do cykli biochemicznych, na przykład stront - 90 (90Sr), cez - 137 (137Cs), bar - 137 (137Ba). Spore ich nagromadzenie w organizmie prowadzi do zahamowania mechanizmów życiowych albo do zgonu

Czym jest izotopy promieniotwórcze znaczenie w Słownik fizyka I .