Definicja IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.
iucn international union co to jest

Czy przydatne?

Definicja Iucn, International Union For The Conservation Of Nature And Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody I Zasobów Naturalnych)

Co to jest IUCN, INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES (MIĘDZYNARODOWA UNIA OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW NATURALNYCH): IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych)
organizacja specjalistyczna UNESCO, której celem jest opracowanie zasad ochrony i użytkowania ekosystemów wspólnie z ich zespołami roślinnymi i zwierzęcymi. Publikuje międzynarodową Czerwoną Księgę zawierającą listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Prowadzi działalność oświatową, informacyjną i dokumentacyjną. Misją IUCN jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody i osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Gland w Szwajcarii. Skupia 83 państwa, 110 agencji rządowych i powyżej 800 organizacji pozarządowych i ok. 10 tys. specjalistów i naukowców ze 181 państw, w tym z Polski

Czym jest IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) znaczenie w Słownik fizyka I .