Definicja IPCS, International Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa.
ipcs international programme co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ipcs, International Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego)

Co to jest IPCS, INTERNATIONAL PROGRAMME CHEMICAL SECURITY (MIĘDZYNARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO): IPCS, International Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego)
wspólne przedsięwzięcie Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Światowej Organizacji Zdrowia, mające na celu ocenę i upowszechnianie danych o wpływie związków chemicznych na zdrowie człowieka i na jakość środowiska naturalnego. Działania wspomagające obejmują postęp metod epidemiologicznych, laboratoryjnych i oceny ryzyka, których rezultaty byłyby porównywalne w skali międzynarodowej, a również postęp kadry w zakresie toksykologii. Inne działania podejmowane poprzez IPCS obejmują opracowanie metod know-how w dziedzinie skutecznego kierowania wypadkami chemicznymi, koordynowania testów laboratoryjnych i badań epidemiologicznych i promocję wyników badań nad mechanizmami biologicznych oddziaływań związków chemicznych

Czym jest IPCS, International Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego) znaczenie w Słownik fizyka I .