Definicja interakcje antagonistyczne. Co oznacza międzygatunkowych, gdzie populacja danego gatunku.
antagontyczne interakcje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Interakcje Antagonistyczne

Co to jest INTERAKCJE ANTAGONISTYCZNE: interakcje antagonistyczne
rodzaj zależności międzygatunkowych, gdzie populacja danego gatunku działa na niekorzyść innej populacji o podobnych wymaganiach środowiskowych. Do tych oddziaływań zalicza się: - konkurencję (dwie populacje tego samego albo różnych gatunków, zwykle o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną dochodzi do współzawodnictwa o ograniczone zasoby środowiska, na przykład o pożywienie, miejsce do życia w rezultacie tego oddziaływania obie populacje tracą); - pasożytnictwo (forma współżycia dwóch organizmów, gdzie jeden czerpie korzyści, a drugi ponosi szkody, na przykład pchły, wszy, komary, tasiemce, owsiki); - drapieżnictwo (sposób zaspokajania głodu korzystna dla drapieżnika, a negatywną dla ofiary); - allelopatia (szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny albo grzyby danego gatunku albo pochodzących z rozkładu tych roślin. Allelopatia odnosi się raczej do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które wpływają na przyrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu, raczej roślin i bakterii. Substancje mogą pobudzać albo hamować kiełkowanie, a również przyrost i postęp innych gatunków roślin żyjących w bliskim sąsiedztwie albo zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce. Allelopatia może być dodatnia (jako forma symbiozy) albo ujemna, antagonistyczna (rodzaj amensalizmu, jako forma obrony przed konkurentami); - amensalizm (obecność i czynności życiowe jednego gatunku wpływają niekorzystnie na gatunek drugi, nie mniej jednak to jest stosunek jednostronna jest to obecność tego drugiego gatunku dla pierwszego jest obojętna. Precyzyjne ustalenie bilansu takich interakcji nie jest łatwe, bo osłabienie przedstawicieli jednego gatunku poprzez pomniejszenie konkurencji, może przynieść pewną korzyść przedstawicielom gatunku innego

Czym jest Antagonistyczne Interakcje znaczenie w Słownik fizyka I .