Definicja intensyfikacja rolnictwa. Co oznacza zwiększanie nakładów i środków materialnych na.
rolnictwa intensyfikacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Intensyfikacja Rolnictwa

Co to jest INTENSYFIKACJA ROLNICTWA: intensyfikacja rolnictwa
podnoszenie produkcji rolnej przez zwiększanie nakładów i środków materialnych na jednostkę powierzchni lub przez przyrost nakładów pracy. Prowadzi ona do wzrostu specjalizacji produkcji, w szczególności do rozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej. Wiąże się to między innymi ze wzrostem zużycia nawozów mineralnych z racji na ograniczone możliwości nawożenia naturalnego. Natomiast w innych obszarach powstaje problem nadmiaru nawozów naturalnych, które nie mogą być włączone w mechanizm naturalnej utylizacji, czego konsekwencją jest przyrost zawartości azotanów w glebie i w wodzie, co wiąże się z nadmierną koncentracją bakterii Escherichia coli w wodzie pitnej

Czym jest Rolnictwa Intensyfikacja znaczenie w Słownik fizyka I .