Definicja energia wewnętrzna. Co oznacza energii ruchów cieplnych (energii kinetycznej) i energii.
energia wewnętrzna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Energia Wewnętrzna

Co to jest ENERGIA WEWNĘTRZNA: energia wewnętrzna
energia stanu układu równa sumarycznej energii ruchów cieplnych (energii kinetycznej) i energii oddziaływań pomiędzy cząsteczkami (energii potencjalnej). Wielkością mierzalną jest zmiana energii wewnętrznej U, która dla układu zamkniętego (takiego, który nie pobiera i nie oddaje do otoczenia energii) równa jest energii Q pobranej w formie ciepła poprzez układ z otocznia, pomniejszonej o energię W przekazaną w formie pracy: U = Q - W

Czym jest energia wewnętrzna znaczenie w Słownik fizyka E .