Definicja DNA. Co oznacza każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dna

Co to jest DNA: DNA
kwas dezoksyrybonukleinowy. Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty żywej. DNA złożona jest z podwójnej spirali (helis), zbudowanej z nukleotydów, z których każdy złożona jest z zasady azotowej puryny (adeniny - A albo tyminy - T) albo pirymidyny (guaniny - B, cytozyny - C), pięciowęglowego cukru (deoksyrybozy) i ekipy fosforanowej. Występuje w chromosomach i mitochondriach. Bierze udział w biosyntezie białek i przenoszeniu cech dziedzicznych. Strukturę przestrzenną DNA odkryli w 1954 roku J.D. Watson i F.H. Crik. Za to otrzymali Nagrodę Nobla wraz z M.H.F. Wilkinsonem. Załączony rysunek przedstawia budowę chemiczną cząsteczki DNA. Jest ona utworzona z podjednostek, którymi są monososforany deoksyrybonukleozydów. Wszystkie podjednostki złożone są z cząsteczki cukru (deoksyrybozy), do której w pozycji 5' dołączona jest ekipa fosforanowa, a w pozycji 1' - jedna z czterech zasad azotowych. Puryny, jest to adenina i tymina, zbudowane są z dwóch pierścieni, z kolei pirymidyny (tymina i cytozyna) - z jednego pierścienia

Czym jest DNA znaczenie w Słownik fizyka D .