Definicja bufory. Co oznacza umiejętność niwelowania zmian w stężeniu jonów wodorowych (pH), które.
bufory co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bufory

Co to jest BUFORY: bufory
substancje występujące w roztworze, posiadające umiejętność niwelowania zmian w stężeniu jonów wodorowych (pH), które zachodziłyby na ogół po dodaniu kwasów albo zasad. Stabilizują pH roztworu w komórkach

Czym jest bufory znaczenie w Słownik fizyka B .