Definicja biologia. Co oznacza powstawaniem, postępem i przejawami życia na Ziemi i dziedzicznością.
biologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Biologia

Co to jest BIOLOGIA: biologia
edukacja zajmująca się organizmami żywymi, powstawaniem, postępem i przejawami życia na Ziemi i dziedzicznością i zmiennością organizmów, ich układem taksonomicznym i wzajemnymi zależnościami. W biologii odznacza się następujące dyscypliny naukowe: systematykę (uporządkowanie organizmów w ekipy w oparciu o ich pokrewieństwo), biogeografię (rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej), ekologię (określenie związków między żywymi organizmami a środowiskiem), ewolucjonizm (chronologiczne przekształcenie organizmów), mikrobiologię (biologię drobnoustrojów), fizjologię (badanie mechanizmów życiowych komórek, tkanek, układów i całych organizmów), paleontologię (badanie kopalnych szczątków organicznych)

Czym jest biologia znaczenie w Słownik fizyka B .