Definicja biogaz, gaz wysypiskowy. Co oznacza metanu, który powstaje w trakcie fermentacji.
biogaz wysypkowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Biogaz, Gaz Wysypiskowy

Co to jest BIOGAZ, GAZ WYSYPISKOWY: biogaz, gaz wysypiskowy
łatwopalny gaz zawierający ok. 60 % metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych. Prócz metanu (NH4) zawiera ok. 35% ditlenku węgla i domieszki innych gazów, na przykład siarkowodór, tlenek węgla i inne. W uwarunkowaniach naturalnych powstaje na torfowiskach, jako tak zwany gaz błotny i na plantacjach ryżu. Aktualnie ma coraz szersze wykorzystanie. Wykorzystuje się go raczej jako paliwo do napędu generatorów prądotwórczych (ze 100m? biogazu można wyprodukować ok. 600 kWh energii elektrycznej) i napędu samochodów i jako źródło energii do ogrzewania wody

Czym jest biogaz, gaz wysypiskowy znaczenie w Słownik fizyka B .