Definicja biocenoza. Co oznacza roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi i.
biocenoza co to jest

Czy przydatne?

Definicja Biocenoza

Co to jest BIOCENOZA: biocenoza
zespół populacji różnych gatunków zwierząt i roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi i konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową. Biocenoza jest żywą częścią ekosystemu. Odznacza się w niej trzy współzależne ekipy organizmów: producentów, konsumentów i reducentów. Zespół organizmów roślinnych tworzących biocenozę tytułujemy fitobiocenozą, a zwierzęcych - zoocenozą. Biocenozy odznaczają się sporą trwałością w okresie, jeśli nie ulegają zmianie warunki komponentu abiotycznego. Przy długookresowych i kierunkowych zmianach środowiska abiotycznego wykazują umiejętności przystosowawcze, określane mianem sukcesji albo specjalnym rodzajem rozwoju

Czym jest biocenoza znaczenie w Słownik fizyka B .