Definicja bilans wody. Co oznacza ustalonym czasie, na przykład pośrodku jednego roku;2) różnica.
bilans wody co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bilans Wody

Co to jest BILANS WODY: bilans wody
1) kolekcja dopływu i strat wody w zlewni w ustalonym czasie, na przykład pośrodku jednego roku;2) różnica pomiędzy ilością wody pobranej i wydalonej poprzez organizm w tym samym czasie. Np. bilans wody u roślin jest funkcją ilości wody wchłoniętej poprzez korzenie i stopnia transpiracji. Zwierzęta pozyskują wodę z pokarmem, w trakcie utlenienia wewnątrzkomórkowego i picia wody, a tracą poprzez parowanie z powierzchni płuc, skóry i wydalanie z kałem i moczem. W poprawnie funkcjonującym organizmie bilans wody musi być zrównoważony. Niekorzystny bilans wody organizmu (organizm traci więcej wody niż jej pobiera) ma negatywny wpływ na zachodzące w nim mechanizmy i może doprowadzić do jego zgonu

Czym jest bilans wody znaczenie w Słownik fizyka B .