Definicja białko. Co oznacza aminokwasów, połączonych wiązaniami peptydowymi. Łańcuchy.
białko co to jest

Czy przydatne?

Definicja Białko

Co to jest BIAŁKO: białko
wielocząsteczkowy związek organiczny zbudowany z aminokwasów, połączonych wiązaniami peptydowymi. Łańcuchy polipeptydowe, tworzące białko w rezultacie przestrzennego skręcenia i pofałdowania, uzyskują charakterystyczny trójwymiarowy kształt, tak zwany konformację. Konformacja cząsteczki białkowej warunkuje jej funkcję, na przykład kształt przestrzenny cząsteczki enzymu umożliwia rozpoznanie właściwego substratu, stwrzając tym samym warunki do przebiegu reakcji enzymatycznej. Z racji na kształt cząsteczki rozróżniamy białka globularne (łańcuchy są zwinięte w zwartą strukturę sferyczną - globulę, na przykład enzymy) i fibrylarne, tak zwany włókienkowe (łańcuchy polipeptydowe są wyciągnięte, a ich kształt przypomina długą płytkę). W strukturze cząsteczek białkowych można wyróżnić cztery poziomy organizacji: strukturę pierwszorzędową (ustala sekwencję aminokwasów), strukturę drugorzędową (cząsteczki białkowe charakteryzuje skręcenie tworzących je łańcuchów polipeptydowych w rodzaj spirali, tak zwany heliksem albo inny regularny przestrzenny układ), strukturę trzeciorzędową (powstaje w rezultacie oddziaływań między łańcuchami bocznymi aminokwasów) i strukturę czwartorzędową (ustala wzajemne ułożenie dwóch albo większej liczby łańcuchów polipeptydowych, na przykład cząsteczka hemoglobiny - o wzorze C3032H4816O872N798S8Fe4 - zbudowana z 574 cząsteczek aminokwasów ma cztery łańcuchy polipeptydowe, jest to dwa i dwa). Białka są fundamentalnym składnikiem komórek żywych organizmów. Cząsteczka białka zawiera 50 albo więcej aminokwasów. Skład chemiczny białka: C (50-55%), H (6,6-7,3%), O (19-21%), N (15-19%), S (0,3-2,4%), P, Fe, Mg. Białka podzielone są na białka łatwe, zbudowane tylko z aminokwasów (albuminy, globuliny, proteiny) i białka złożone, w skład których wchodzą poza aminokwasami składniki nieaminokwasowe (lipoproteiny). Kolejność aminokwasów w cząsteczce białka jest specyficzna dla określonego osobnika i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Białka są składnikami budulcowymi wszystkich komórek, tkanek i płynów ustrojowych. Występują np. we włosach, pazurach, kopytach, piórach (keratyna), w tkance łącznej (kolagen, elastyna), w nasionach roślin (gluteiny). Cząsteczki białka ulegają w przewodzie pokarmowym trawieniu, jest to hydrolizie. Mechanizm trawienia zachodzi pod wpływem enzymów, pepsyny i podpuszczki, zawartych w soku żołądkowym i trypsyny, wydzielanej poprzez trzustkę. Aminokwasy powstające w rezultacie hydrolizy przenikają do krwi i są rozprowadzane po całym organizmie. Białka poddane obróbce termicznej są łatwiej przyswajalne poprzez organizm, bo szybciej ulegają trawieniu. Na przykład w trakcie gotowania jajka w twmperaturze 100°C białko ulega ścięciu (denaturacji)

Czym jest białko znaczenie w Słownik fizyka B .