Definicja bakterie. Co oznacza jednokomórkowe, o średnicy 2-8 m, zawierające substancję jądrową o.
bakterie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bakterie

Co to jest BAKTERIE: bakterie
mikroskopijne, bezjądrowe drobnoustroje, zazwyczaj jednokomórkowe, o średnicy 2-8 m, zawierające substancję jądrową o strukturze kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Niekiedy ich wymiary dochodzą do 1/1000 mm średnicy. Gromada ta liczy około 2000 gatunków. Rozmnażają się bezpłciowo poprzez zarodniki i poprzeczny podział komórki co pół godziny. Oddychają beztlenowo (fermentacja) i tlenowo. Przewarzająca część z nich stanowią organizmy cudzożywne (saprofity albo pasożyty). Nie wszystkie bakterie są samożywne. Bakterie zawierające w swoich komórkach różne barwniki, działające jak chlorofil (bakteriochlorofil), są zdolne do asymilacji CO2. Inne (b. chemosyntetyzujące) - są zdolne do chemosyntezy, czerpiąc energię z utlenienia różnych związków nieorganicznych, na przykład bakterie żelaziste utleniają sole żelazawe na sole żelazowe, bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas) utleniają amoniak na azotyny, które natomiast Nitrobacter zamienia na azotany, bakterie siarkowe utleniają siarkowodór na siarkę elementarną, a bakterie wodorowe utleniają tlenem atmosferycznym wodór cząsteczkowy na wodę. Bakterie są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, na przykład 1 g gleby humusowej może ich zawierać około miliarda, w 1 g piasku może ich być około 200 mln, w 1 cm3 mleka jest ich od 50 do 500 tys.. Występują również w powietrzu, na przykład 1 cm3 powietrza ogromnych miast zawiera do jednego tysiąca bakterii, a w miejscach o ogromnych skupiskach ludzi jest ich dziesiątki i setki tys.. Bakterie wywołują rozkład substancji organicznych i mineralizację gleby. Przyczyniają się także do samooczyszczenia rzek i jezior. Powodują również różne mechanizmy fermentacyjne, na przykład bakterie z ekipy Acetobacter uczestniczą w procesie fermentacji octowej, a w fermentacji mlekowej biorą udział różne gatunki rodzaju Lactobacillus. Wywołują one również psucie się pokarmów i żywności. Bakterie są używane raczej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym (antybiotyki) i do czyszczenia ścieków (b. nitryfikacyjne)

Czym jest bakterie znaczenie w Słownik fizyka B .