Definicja bakterie chemoautotroficzne. Co oznacza wytwarzania związków organicznych wykorzystują.
chemoautotroficzne bakterie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bakterie Chemoautotroficzne

Co to jest BAKTERIE CHEMOAUTOTROFICZNE: bakterie chemoautotroficzne
bakterie, które w procesie wytwarzania związków organicznych wykorzystują energię chemiczną wyzwoloną w trakcie utlenienia prostych związków nieorganicznych, na przykład bakterie nitryfikacyjne, siarkowe, żelazowe i wodorowe. Bakterie siarkowe (Beggiata, Thiotrix) utleniają siarkowodór do siarki albo inne nieorganiczne związki siarki do siarczanów. Np. reakcja utlenienia siarkowodoru przebiega następująco: 2H2S+O2 2H2O+ 2S+E. Wydzielona czysta siarka odkłada się w formie ziarenek w komórkach bakterii. Bakterie siarkowe występują w środowisku bogatym w siarkowodór (na przykład zanieczyszczona woda, gnijące resztki organiczne) i przyczyniają się do obiegu siarki w przyrodzie. Bakterie żelazowe (Crenotrix, Leptotrix) czerpią energię z utlenienia związków żelazawych na żelazowe w obecności tlenu odpowiednio z reakcją: 4FeCO3 +O2 + 6H2O 4Fe(OH)3 + 4CO2 + E. Omawiany mechanizm prowadzi do wytrącania żelaza w organizmie i osadach dennych

Czym jest Chemoautotroficzne Bakterie znaczenie w Słownik fizyka B .