Definicja azotany. Co oznacza krystaliczna rozpuszczalna w wodzie o mocnych własnościach.
azotany co to jest

Czy przydatne?

Definicja Azotany

Co to jest AZOTANY: azotany
nietrwałe sole kwasu azotowego (MeNO3). Substancja krystaliczna rozpuszczalna w wodzie o mocnych własnościach utleniających. Stosuje się je jako nawozy azotowe, środki utleniające, są składnikami materiałów wybuchowych, klejów, lakierów i tym podobne Głównymi solami są azotan amonu NH4NO3, azotan sodu NaNO3. Azotany zawierają przyswajalny poprzez rośliny jon azotanowy NO3-. W glebie powstają w procesie utlenienia jonu amonowego za pośrednictwem chemoautotroficznych bakterii, tak zwany nitryfikatorów: 2NH3 + 3O2 2NO3- + 6H+. Jony azotanowe powstają w procesie utlenienia jonów azotynowych za pośrednictwem nitrobakterii: NO2- +1/2 O2 NO3-. Azotany wykorzystuje się jako konserwanty żywności, na przykład w celu zapobiegania postępowi bakterii w mięsie. Mają jednak działanie uboczne, bo są prekursorami związków N-nitrozowych

Czym jest Azotany znaczenie w Słownik fizyka A .