Definicja azot. Co oznacza pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.
azot co to jest

Czy przydatne?

Definicja Azot

Co to jest AZOT: azot, N
pierwiastek chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku. Jego temp. topnienia wynosi Tt = -209.86°C, a temp. wrzenia Tw = -195.8°C. Został odnaleziony w 1772 roku poprzez J. Priestleya, w trakcie badania reakcji spalania w zamkniętej przestrzeni. Najbogatszym źródłem azotu jest atmosfera ziemska, zawierająca 75.521% jego masy. Oprócz tego w Chile występują złoża saletry sodowej. Pewne ilości azotu występują pod postacią rozpuszczalnych soli w glebie, mają spore znaczenie w budowie substancji organicznych. Azot jest fundamentalnym składnikiem białka, substancji zbudowanej z aminokwasów organicznych. Ustroje roślinne i zwierzęce nie umieją asymilować azotu atmosferycznego. Umiejętność jego przyswajania mają jedynie nie wszystkie bakterie azotowe, żyjące na korzeniach roślin motylkowych. Rośliny czerpią azot w formie azotanów zawartych w glebie i pochodzących z mechanizmów gnilnych ciał białkowych. Bezpośrednim wytworem rozpadu białka jest amoniak, który jest wtórnie utleniany na azotany przy udziale aktualnych w glebie bakterii nitryfikacyjnych. Rośliny przetwarzają w swoich organizmach azotany na substancje białkowe. W organizmach zwierzęcych białko roślinne zostaje spalone, a azot w formie kwasu moczowego, mocznika i innych związków zostaje wydalony i wraca do gleby. Sporo azotanów, na przykład nitrogliceryna, i związków nitrowych (trójnitrotoluen, tak zwany TNT) stanowi materiały wybuchowe. Użytkowany raczej do produkcji nawozów sztucznych, np. saletrzaku NH4NO3 + CaCO3

Czym jest Azot znaczenie w Słownik fizyka A .