Definicja antropopresja. Co oznacza człowieka na stan środowiska. Rozwój naukowo-techniczny.
antropopresja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Antropopresja

Co to jest ANTROPOPRESJA: antropopresja
różnorodny wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Rozwój naukowo-techniczny prowadzi do przekształcenia środowiska przyrodniczego. Nie wszystkie gatunki roślin i zwierząt umieją się przystosować do nowych warunków, inne giną, a ich miejsce zajmują nowe gatunki. Odpowiednikiem może być melioracja łąki, która pociąga za sobą zmianę składu gatunkowego biocenozy łąki. Zbyt intensywna, rabunkowa i nieracjonalna gospodarka człowieka może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu układów ekologicznych i nieodwracalnych zmian w ekosystemie, a z powodu do katastrofy ekologicznej

Czym jest Antropopresja znaczenie w Słownik fizyka A .