Definicja akumulator. Co oznacza w formie energii chemicznej. Stanowi go odwracalne ogniwo.
akumulator co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akumulator

Co to jest AKUMULATOR: akumulator
urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w formie energii chemicznej. Stanowi go odwracalne ogniwo galwaniczne. Doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna w trakcie ładowania skutkuje odwracalne przemiany chemiczne, które są źródłem energii elektrycznej. W trakcie takiej przemiany akumulator ulega rozładowaniu. Przeważnie stosowane są akumulatory kwasowe (ołowiowe) i lżejsze, trwalsze, o większej pojemności akumulatory zasadowe, na przykład niklowo - żelazowe. Akumulator ołowiowy jest ogniwem, gdzie jedna płytka jest pokryta ołowiem, zaś druga PbO2. Płyty zanurzone są w 25% roztworze kwasu siarkowego (H2SO4). Na elektrodzie ujemnej zachodzi reakcja: Pb + SO42 PbSO4 + 2e-. Z kolei na elektrodzie dodatniej reakcja przebiega następująco: PbO2 + 4H+ + SO42- +2e- PbSO4 + 2H2O. Gdy gęstość roztworu kwasu siarkowego, jest to elektrolitu, wyniesie 1.27-1.29 g·cm-3, to akumulator jest naładowany

Czym jest Akumulator znaczenie w Słownik fizyka A .