Definicja adenozynodifosforan (ADP). Co oznacza zawierający jedną grupę fosforanową. Cząsteczka ADP.
adenozynodifosforan co to jest

Czy przydatne?

Definicja Adenozynodifosforan (Adp)

Co to jest ADENOZYNODIFOSFORAN (ADP): adenozynodifosforan (ADP)
nukleotyd wysokoenergetyczny zawierający jedną grupę fosforanową. Cząsteczka ADP zbudowana jest z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych. Powstaje w rezultacie hydrolizy ATP (jest to po odłączeniu trzeciej ekipy fosforanowej), gdzie część energii jest uwalniana i służy powstawaniu nowych wiązań, a pozostała część ulega rozproszeniu w formie ciepła. W trakcie tej egzoergicznej reakcji uwalnia się około G = - 7.3 kcal energii z jednego mola hydrolizowanego ATP: ATP+H2OADP+Pi + G

Czym jest Adp Adenozynodifosforan znaczenie w Słownik fizyka A .